Tlačová správa

Tlačová správa

Slávnostná premiéra a krst pilotného filmového dokumentu „Až do dna...“ 26.03.2018, Bratislava

V kine Lumiere, dňa 26. marca 2018 sa uskutočnila slávnostná premiéra a krst pilotného
filmového dokumentu „Až do dna...“ ktorý bol súčasťounového, mimoriadne aktuálneho
výchovno-vzdelávacieho projektu pre mládež pod názvom: „Čo sme si, to sme si, vypime si?
Dievčatá...“, ktorého partnerom je aj Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.
Táto dokumentárna trilógia z dielne občianskeho združenia Športom proti drogám otvára v
prevencii málo diskutovanú a mimoriadne aktuálnu tému nadmerného, pravidelného, tzv.
víkendového pitia alkoholu neplnoletými dievčatami.
Dokumentárny cyklus je na DVD bezplatne určený, ako výchovno-vzdelávacia pomôcka,
všade tam, kde sa pracuje s mladou generáciou v oblasti zodpovednosti za ochranu vlastného
zdravia, prevencie vzniku závislostí, s dôrazom na alkohol (najmä 2. stupeň ZŠ, SŠ, CVČ,
psychologické poradne, detské domovy, detské diagnostické centrá, regionálne úrady
verejného zdravotníctva a pod.). Cieľovou skupinou sú najmä dievčatá vo veku 14 až 17
rokov.
VÚDPaP plánuje v rámci svojej odbornej a výskumnej činnosti venovať zvýšenú pozornosť
téme prevencie návykových látok a sociálno-patologických foriem správania u dospievajúcej
populácii.

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Hovorkyňa: ; tel.: 0908191203;
Kontakt pre médiá – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Jozefina Fusek Švingálová: tel.: +421 02 43 414 054; jozefina.svingalova@vudpap-projekt.sk

 

Tlačová správa v PDF

Zverejnené dňa: 4. 4. 2018

späť na zoznam