Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Typ: VÚDPaP
Adresa: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava - Rača
E-Mail: vudpap@vudpap.sk
Telefón: +421 2 4342 0973
IČO:
Externí experti VÚDPaP 
 
Detail
IKT multiplikátori vzdelávania 
 
Detail
Interní zamestnanci VÚDPaP 
 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre psychologickú činnosť 
 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre rodičov 
 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre výchovno - poradenskú a kariérovo - poradenská oblasť 
 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre žiakov 
 
Detail
Zodpovednosť za špeciálnopedagogickú oblasť 
 
Detail
00681385
Projektová centrála 
+421 2 4342 0973 
Detail
Riadiaci výbor Národného projektu VÚDPaP 
 
Detail
30795923
CPPPaP Bratislava-Dúbravka 
02/64288090 
Detail
36075191
CPPPaP Bratislava-Petržalka 
02/48208111 
Detail
30847940
CPPPaP Bratislava-Rača 
02/44882396 
Detail
30796687
CPPPaP Bratislava-Ružinov 
02/43632588 
Detail
31816142
CPPPaP Bratislava-Staré Mesto 
02/54775560 
Detail
31819478
CPPPaP Malacky 
034/7724293 
Detail
36075175
CPPPaP Pezinok 
033/6402071 
Detail
36071242
CPPPaP Senec 
02/45926708 
Detail
30792282
Cirkevná základná škola Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 
02 / 65424043 
Detail
17319978
Cirkevná základná škola Bratislava-Vajnory, Osloboditeľská 27 
02 / 43712323 
Detail
fotka
PhDr Mária Balážová
Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Janette Motlová
Riaditeľ, Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Matuš Staník
Výchovný poradca
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Test Vudpap
Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie