Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Typ: VÚDPaP
Adresa: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava - Rača
E-Mail: vudpap@vudpap.sk
Telefón: +421 2 4342 0973
IČO:
Externí experti VÚDPaP 
 
Detail
IKT multiplikátori vzdelávania 
 
Detail
Interní zamestnanci VÚDPaP 
 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre psychologickú činnosť 
 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre rodičov 
 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre výchovno - poradenskú a kariérovo - poradenská oblasť 
 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre žiakov 
 
Detail
Zodpovednosť za špeciálnopedagogickú oblasť 
 
Detail
00681385
Projektová centrála 
+421 2 4342 0973 
Detail
Riadiaci výbor Národného projektu VÚDPaP 
 
Detail
30795923
CPPPaP Bratislava-Dúbravka 
02/64288090 
Detail
36075191
CPPPaP Bratislava-Petržalka 
02/48208111 
Detail
30847940
CPPPaP Bratislava-Rača 
02/44882396 
Detail
30796687
CPPPaP Bratislava-Ružinov 
02/43632588 
Detail
31816142
CPPPaP Bratislava-Staré Mesto 
02/54775560 
Detail
31819478
CPPPaP Malacky 
034/7724293 
Detail
36075175
CPPPaP Pezinok 
033/6402071 
Detail
36071242
CPPPaP Senec 
02/45926708 
Detail
30792282
Cirkevná základná škola Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 
02 / 65424043 
Detail
17319978
Cirkevná základná škola Bratislava-Vajnory, Osloboditeľská 27 
02 / 43712323 
Detail
30809193
Cirkevná ZŠ Narnia Bratislava-Petržalka, Beňadická 38 
02 / 63830864 
Detail
17327172
Evanjelická ZŠ Bratislava-Staré Mesto, Palisády 57 
02 / 52967389 
Detail
710155587
Súkromná bulharská ZŠ Bratislava-Petržalka, Záporožská 8 
02 / 63530002 
Detail
31789188
Súkromná základná škola Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 29 
02 / 53412593 
Detail
710169680
Súkromná základná škola Bratislava-Staré Mesto, Karpatská 1 
 
Detail
710212658
Súkromná základná škola Bratislava-Staré Mesto, Kozia 25 
02 / 54417829 
Detail
710178360
Súkromná základná škola Cambridge Inernational School Bratislava-Staré Mesto, Úprkova 3 
02 / 20720679 
Detail
42180813
Súkromná základná škola Funiversity Bratislava-Staré Mesto, Úprkova 3 
 
Detail
710229640
Súkromná základná škola nemecko-slovenská Bratislava-Staré Mesto, Palisády 51 
02 / 54630267 
Detail
36069833
Súkromná základná škola waldorfská Bratislava-Nové Mesto, Vihorlatská 10 
02 / 20283020 
Detail
710224460
Súkromná ZŠ Bratislava-Dúbravka, Bílikova 34 
 
Detail
42183529
Súkromná ZŠ Bratislava-Nové Mesto, Česká 10 
02 / 44450733 
Detail
42258031
Súkromná ZŠ Bratislava-Petržalka, Zadunajská 27 
02 / 62250007 
Detail
42364531
Súkromná ZŠ EISB Bratislava-Nové Mesto, Kalinčiakova 12 
 
Detail
42364523
Súkromná ZŠ francúzsko-slovenská s Bratislava-Nové Mesto, Cádrova 23 
 
Detail
710213603
Súkromná ZŠ GALILEO Bratislava-Podunaj.Biskup, Dudvážska 6 
02 / 45981928 
Detail
42169623
Súkromná ZŠ-Esprit Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 62 
02 / 62250902 
Detail
683213
Základ. škola sv.Uršule Bratislava-Staré Mesto, Nedbalova 4 
02 / 54432778 
Detail
42256887
Základná škola Mansveta Olšovského Malacky, Kláštorné nám. 1 
034 / 7723803 
Detail
36071099
Základná škola Bernolákovo, Komenského 3 
02 / 45993912 
Detail
31810446
Základná škola Blatné, Šarfická 301 
033 / 6459260 
Detail
31780865
Základná škola Bratislava-Devínska Nová, Ivana Bukovčana 3 
02 / 64778338 
Detail
36067334
Základná škola Bratislava-Devínska Nová, Pavla Horova 16 
02 / 64538463 
Detail
36071048
Základná škola Bratislava-Dúbravka, Beňovského 1 
02 / 64365900 
Detail
36060976
Základná škola Bratislava-Dúbravka, Nejedlého 8 
02 / 64367101 
Detail
36060917
Základná škola Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 11 
02 / 64366942 
Detail
36071021
Základná škola Bratislava-Dúbravka, Sokolíkova 2 
02 / 64282404 
Detail
36060968
Základná škola Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 61 
02 / 65421043 
Detail
31780504
Základná škola Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 62 
02 / 65444861 
Detail
36060941
Základná škola Bratislava-Karlova Ves, Veternicova 20 
02 / 65202411 
Detail
fotka
PhDr Mária Balážová
Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Janette Motlová
Riaditeľ, Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Matuš Staník
Výchovný poradca
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie