Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Typ: VÚDPaP
Adresa: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava - Rača
E-Mail: vudpap@vudpap.sk
Telefón: +421 2 4342 0973
IČO:
30809193
Cirkevná ZŠ Narnia Bratislava-Petržalka, Beňadická 38 
02 / 63830864 
Detail
17327172
Evanjelická ZŠ Bratislava-Staré Mesto, Palisády 57 
02 / 52967389 
Detail
710155587
Súkromná bulharská ZŠ Bratislava-Petržalka, Záporožská 8 
02 / 63530002 
Detail
31789188
Súkromná základná škola Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 29 
02 / 53412593 
Detail
710169680
Súkromná základná škola Bratislava-Staré Mesto, Karpatská 1 
 
Detail
710212658
Súkromná základná škola Bratislava-Staré Mesto, Kozia 25 
02 / 54417829 
Detail
710178360
Súkromná základná škola Cambridge Inernational School Bratislava-Staré Mesto, Úprkova 3 
02 / 20720679 
Detail
42180813
Súkromná základná škola Funiversity Bratislava-Staré Mesto, Úprkova 3 
 
Detail
710229640
Súkromná základná škola nemecko-slovenská Bratislava-Staré Mesto, Palisády 51 
02 / 54630267 
Detail
36069833
Súkromná základná škola waldorfská Bratislava-Nové Mesto, Vihorlatská 10 
02 / 20283020 
Detail
710224460
Súkromná ZŠ Bratislava-Dúbravka, Bílikova 34 
 
Detail
42183529
Súkromná ZŠ Bratislava-Nové Mesto, Česká 10 
02 / 44450733 
Detail
42258031
Súkromná ZŠ Bratislava-Petržalka, Zadunajská 27 
02 / 62250007 
Detail
42364531
Súkromná ZŠ EISB Bratislava-Nové Mesto, Kalinčiakova 12 
 
Detail
42364523
Súkromná ZŠ francúzsko-slovenská s Bratislava-Nové Mesto, Cádrova 23 
 
Detail
710213603
Súkromná ZŠ GALILEO Bratislava-Podunaj.Biskup, Dudvážska 6 
02 / 45981928 
Detail
42169623
Súkromná ZŠ-Esprit Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 62 
02 / 62250902 
Detail
683213
Základ. škola sv.Uršule Bratislava-Staré Mesto, Nedbalova 4 
02 / 54432778 
Detail
42256887
Základná škola Mansveta Olšovského Malacky, Kláštorné nám. 1 
034 / 7723803 
Detail
36071099
Základná škola Bernolákovo, Komenského 3 
02 / 45993912 
Detail
fotka
PhDr Mária Balážová
Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Janette Motlová
Riaditeľ, Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Matuš Staník
Výchovný poradca
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie