Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Typ: VÚDPaP
Adresa: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava - Rača
E-Mail: vudpap@vudpap.sk
Telefón: +421 2 4342 0973
IČO:
31810446
Základná škola Blatné, Šarfická 301 
033 / 6459260 
Detail
31780865
Základná škola Bratislava-Devínska Nová, Ivana Bukovčana 3 
02 / 64778338 
Detail
36067334
Základná škola Bratislava-Devínska Nová, Pavla Horova 16 
02 / 64538463 
Detail
36071048
Základná škola Bratislava-Dúbravka, Beňovského 1 
02 / 64365900 
Detail
36060976
Základná škola Bratislava-Dúbravka, Nejedlého 8 
02 / 64367101 
Detail
36060917
Základná škola Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 11 
02 / 64366942 
Detail
36071021
Základná škola Bratislava-Dúbravka, Sokolíkova 2 
02 / 64282404 
Detail
36060968
Základná škola Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 61 
02 / 65421043 
Detail
31780504
Základná škola Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 62 
02 / 65444861 
Detail
36060941
Základná škola Bratislava-Karlova Ves, Veternicova 20 
02 / 65202411 
Detail
42170915
Základná škola Bratislava-Lamač, Malokarpatské nám. 1 
02 / 64780640 
Detail
31753728
Základná škola Bratislava-Nové Mesto, Kalinčiakova 12 
02 / 44637275 
Detail
31781977
Základná škola Bratislava-Petržalka, Budatínska 61 
02 / 63531173 
Detail
31754929
Základná škola Bratislava-Petržalka, Černyševského 8 
02 / 62243854 
Detail
31780547
Základná škola Bratislava-Petržalka, Dudova 2 
02 / 63820909 
Detail
31771475
Základná škola Bratislava-Petržalka, Gessayova 2 
02 / 62525421 
Detail
31780491
Základná škola Bratislava-Petržalka, Holíčska 50 
02 / 63810206 
Detail
31780474
Základná škola Bratislava-Petržalka, Lachova 1 
02 / 62311667 
Detail
31780563
Základná škola Bratislava-Petržalka, M.Curie-Sklodowskej 1 
02 / 62315875 
Detail
31754953
Základná škola Bratislava-Petržalka, Nobelovo námestie 6 
02 / 63451333 
Detail
fotka
PhDr Mária Balážová
Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Janette Motlová
Riaditeľ, Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Matuš Staník
Výchovný poradca
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie