Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov

Typ: Projektové centrum
Adresa: Pri Podlužianke 6, 934 03 Levice
WWW:
E-Mail: pclevice@vudpap-projekt.sk
Telefón:
Nadriadená organizácia
Projektová centrála
IČO:
37910493
Cirkevná ZŠ sv. Matúša Švošov, Švošov 71 
044/4391146 
Detail
31825621
Cirkevná ZŠ sv. Pavla Nová Dedina, Nová Dedina 97 
036/6389131, 0905 889 802 
Detail
710178220
CZŠ Marianum Komárno, Biskupa Királyho 30 
035/7730397 
Detail
031825281
CZŠ P. Palástyho Plášťovce, Plášťovce 5 
036/7494133 
Detail
37813056
CZŠ Romualda Zaymusa Žilina, Romualda Zaymusa 3 
041/ 5623 625, 903 591 593 
Detail
034003304
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď, Komenského 3064/41 
317895745 
Detail
037894323
CZŠ sv. J. Bosca Lučenec, T. G. Masaryka 9 
047/4333787 
Detail
42218497
CZŠ sv. J. M. Vianneyho Rajec, Nám. A. Škrábika č. 5 
041/ 5422 619 
Detail
031942806
CZŠ sv. Juraja Svidník, Soviet. hrdinov 819/111 
054/7881723, 0911 070021  
Detail
017151503
CZŠ sv. Michala Kendice, Kendice 424 
051/7797126 
Detail
fotka
Štefánia Biela
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
Manažér, Člen expertného tímu, Výchovný poradca
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Jana Virágová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
JUDr. Zuzana Salajová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Katarína Roháčová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov