Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov

Typ: Projektové centrum
Adresa: Pri Podlužianke 6, 934 03 Levice
WWW:
E-Mail: pclevice@vudpap-projekt.sk
Telefón:
Nadriadená organizácia
Projektová centrála
IČO:
710059035
Základná škola Šurice, Šurice 15 
0910797154 
Detail
710146736
Základná škola Ťapešovo, Ťapešovo 117 
043 / 5525253 
Detail
710140495
Základná škola Tarnov, Tarnov 13 
054 / 4795282, 0918693163 
Detail
710057563
Základná škola Tesáre, Tesáre 129 
038 / 5378122, 5378235 
Detail
710059043
Základná škola Tomášovce, Školská 30 
047 / 4371456 
Detail
710056141
Základná škola Topoľnica, Hlavná 2 
031 / 7811254 
Detail
710058136
Základná škola Trebatice, Hlavná ulica 239/87 
033 / 7798275 
Detail
710059051
Základná škola Trebeľovce, Trebeľovce 21 
047 / 4398736 
Detail
710156545
Základná škola Trenč, Trenč 98 
047 / 0905794867, 0905794867 
Detail
710057822
Základná škola Trenčianske Bohuslavice, Trenč. Bohuslavice 255 
032 / 7782236 
Detail
710057830
Základná škola Trenčín, Potočná 86 
032 / 7433238, 0902911169 
Detail
710160186
Základná škola Tročany, Tročany 63 
054 / 0905230178, 0907949507 
Detail
710059060
Základná škola Tuhár, Tuhár 55 
047 / 4377635 
Detail
710059418
Základná škola Tuchyňa, Tuchyňa 105 
042 / 4492604, 0905442313 
Detail
710059566
Základná škola Tužina, Tužina 327 
046 / 5444104 
Detail
710062273
Základná škola Tvarožná, Tvarožná 104 
052 / 4681202 
Detail
710057610
Základná škola Tvrdomestice, Tvrdomestice 227 
038 / 5389124 
Detail
710062826
Základná škola Uzovce, Uzovce 160 
051 / 4522628 
Detail
710062834
Základná škola Uzovské Pekľany, Uzovské Pekľany 67 
051 / 4594398, 0911444236 
Detail
710062842
Základná škola Uzovský Šalgov, Uzovský Šalgov 20 
051 / 4523493 
Detail
fotka
Štefánia Biela
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
Manažér, Člen expertného tímu, Výchovný poradca
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Jana Virágová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
JUDr. Zuzana Salajová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Katarína Roháčová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov