Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov

Typ: Projektové centrum
Adresa: Pri Podlužianke 6, 934 03 Levice
WWW:
E-Mail: pclevice@vudpap-projekt.sk
Telefón:
Nadriadená organizácia
Projektová centrála
IČO:
710057660
Základná škola Závada, Závada 2 
038 / 5390327, 0908220982 
Detail
710060149
Základná škola Závada, Závada 54 
047 / 4877151 
Detail
710061315
Základná škola Závadka, Závadka 73 
057 / 7755243 
Detail
710061323
Základná škola Zbudské Dlhé, Zbudské Dlhé 44 
057 / 7797007, 7797162 
Detail
710064209
Základná škola Zemplínska Nová Ves, Úpor 6 
056 / 0949367201 
Detail
710062095
Základná škola Zemplínska Široká, Zemplínska Široká 277 
056 / 6497223 
Detail
710064225
Základná škola Zemplínske Jastrabie, Hlavná 28 
056 / 6794177, 0905701197 
Detail
710059434
Základná škola Zliechov, Zliechov 47 
042 / 4474429 
Detail
710061331
Základná škola Zubné, Zubné 41 
057 / 7798154 
Detail
710062338
Základná škola Žakovce, Žakovce 70 
052 / 4592119 
Detail
710064594
Základná škola Žalobín, Žalobín 36 
057 / 4494160 
Detail
710062907
Základná škola Žehňa, Žehňa 22 
051 / 7798240 
Detail
710060874
Základná škola Železník, Železník 88 
054 / 7365356 
Detail
710060882
Základná škola Želmanovce, Želmanovce 26 
054 / 7322616 
Detail
710159013
Základná škola Žihárec, Žihárec 2 
031 / 7798506 
Detail
710056940
Základná škola Žirany, Žirany 394 
037 / 6318237 
Detail
710058179
Základná škola Žlkovce, Žlkovce 250 
033 / 7434159, 0905774067 
Detail
710059132
ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Dražkovce, Dražkovce 59 
043 / 4132003 
Detail
710059159
ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Jazernica, Jazernica 84 
043 / 4947239 
Detail
710142642
ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Podhradie, 1. mája 7 
043 / 4293465 
Detail
fotka
Štefánia Biela
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
Manažér, Člen expertného tímu, Výchovný poradca
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Jana Virágová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
JUDr. Zuzana Salajová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Katarína Roháčová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov