Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov

Typ: Projektové centrum
Adresa: Pri Podlužianke 6, 934 03 Levice
WWW:
E-Mail: pclevice@vudpap-projekt.sk
Telefón:
Nadriadená organizácia
Projektová centrála
IČO:
042109191
Cirk. spojená škola- ZŠ Spišské Vlachy, Komenského 6 
053/4495551 
Detail
42242533
Cirk. ZS sv. Štefana Alapiskola Dvorníky-Včeláre, Dvorníky 88 
0915/919981 
Detail
17151635
Cirkevná zákl. škola sv. Gorazda Prešov Prešov - Solivar, Solivarská 1415/49 
0904/760307 
Detail
42210429
Cirkevná základná škola Antona Bernoláka Nové Zámky, Andovská ulica č. 4 
035/ 6428 500 
Detail
031942067
Cirkevná základná škola Letanovce, Školská 55 
053/4491223 
Detail
031942032
Cirkevná základná škola Michalovce, Volgogradská 2 
056/643 62 03 
Detail
31897797
Cirkevná základná škola Olováry, Olováry 132 
047/4879121 
Detail
037795988
Cirkevná základná škola Radatice, Radatice 199 
051/748 35 01 
Detail
035538643
Cirkevná základná škola s VJM Vojany, Elektrárenská 50 
056 / 6395225, 0907979670 
Detail
031942202
Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa Sabinov, 9. mája 7 
051/4521 639, 0908/975 659 riad.  
Detail
31825052
Cirkevná základná škola Topoľčany, Ľ. Fullu 2805/6 
038/ 5327 180 
Detail
30997241
Cirkevná základná škola Topoľčany, Lipová ulica 3868/10 
038/ 5328 898 
Detail
37904299
Cirkevná základná škola Žilina, Gaštanová 53 
041/7247413 
Detail
31825702
Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej Šurany, Námestie Hrdinov 6 
035/ 6500 950 
Detail
031825231
Cirkevná ZŠ A.Bernoláka Nové Zámky, Andovská 4 
035 / 6428500, 6528500 
Detail
017060125
Cirkevná ZŠ J. Palárika Raková, Raková 705 
041 / 4341569 
Detail
037813421
Cirkevná ZŠ sv. apoštola Pavla Sihelné, Sihelné 214 
043 / 5524200 
Detail
036147150
Cirkevná ZŠ sv. Gorazda Námestovo, Komenského 495/31 
043 / 5520260, 5581808 
Detail
031825001
Cirkevná ZŠ sv. Jána apoštola s VJM Dunajská Streda, Trhovisko 1 
031 / 5523157 
Detail
036129011
Cirkevná ZŠ sv. Margity Púchov, Námestie slobody 562/1 
042 / 4635267 
Detail
37910493
Cirkevná ZŠ sv. Matúša Švošov, Švošov 71 
044/4391146 
Detail
31825621
Cirkevná ZŠ sv. Pavla Nová Dedina, Nová Dedina 97 
036/6389131, 0905 889 802 
Detail
710178220
CZŠ Marianum Komárno, Biskupa Királyho 30 
035/7730397 
Detail
031825281
CZŠ P. Palástyho Plášťovce, Plášťovce 5 
036/7494133 
Detail
37813056
CZŠ Romualda Zaymusa Žilina, Romualda Zaymusa 3 
041/ 5623 625, 903 591 593 
Detail
034003304
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď, Komenského 3064/41 
317895745 
Detail
037894323
CZŠ sv. J. Bosca Lučenec, T. G. Masaryka 9 
047/4333787 
Detail
42218497
CZŠ sv. J. M. Vianneyho Rajec, Nám. A. Škrábika č. 5 
041/ 5422 619 
Detail
031942806
CZŠ sv. Juraja Svidník, Soviet. hrdinov 819/111 
054/7881723, 0911 070021  
Detail
017151503
CZŠ sv. Michala Kendice, Kendice 424 
051/7797126 
Detail
031942601
CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, Hrnčiarska 795/61 
547/428062 
Detail
017151791
CZŠ sv.Košic. mučeníkov Ždaňa, Jarmočná 96/13 
910472088 
Detail
37955942
Evanj. ZŠ Rimavská Sobota, Daxnerova 42 
0475631127, 0911 826 269 
Detail
798000073
Evanjelická základná škola Košice-Dargovských hrdino, Exnárova 10 
 
Detail
037902385
Evanjelická základná škola Martin, M.R.Štefánika 17 
905517181 
Detail
710159889
III. Základná škola Holíč, Kollárova 21 
034 / 6683057 
Detail
035542837
Katolícka ZŠ sv. Jána Nepomuckého Rožňava, Kósu - Schoppera 22 
058 / 7885857, 0908970481 
Detail
42335884
Piaristická ZŠ sv. Jozefa Kalazanského Nitra, Piaristická 6 
0905/480585 
Detail
710213050
PSŠ.F.Hanáka Piar.ZŠ Prievidza, A. Hlinku 44 
918496511 
Detail
031825389
Reformovaná základná cirkevná škola s VJM Dolný Štál, Hlavná 85 
031 / 5590418 
Detail
42322855
Súkr. základná škola Košice-Sídlisko KVP, Starozagorská 8 
055/6450756 
Detail
42036976
Súkromná špeciálna základná škola Rokycany, Rokycany 40 
0917/683306, 0911/170176 
Detail
37998633
Súkromná základná škola Čelovce, Čelovce 3 
047/4883111 
Detail
35568003
Súkromná základná škola Košice-Staré Mesto, Masarykova 19/A 
0903/272450 
Detail
42094721
Súkromná základná škola Košice-Staré Mesto, Palackého 14 
0948/042543 
Detail
43908977
Súkromná základná škola Nová Dubnica, Slov.národ.povstania 96/3 
042/4433335 
Detail
42280885
Súkromná základná škola Prievidza, Ul.Ľ. Ondrejova 28 
0907/126203 
Detail
37896083
Súkromná základná škola Banská Bystrica, Bakossova 5 
0911253181 
Detail
045015325
Súkromná základná škola Banská Bystrica, Magurská 16 
0918248790 
Detail
042007453
Súkromná základná škola Banská Bystrica, Mládežnícka 51 
048 / 4162506, 0911217071 
Detail
fotka
Štefánia Biela
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
Manažér, Člen expertného tímu, Výchovný poradca
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Jana Virágová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
JUDr. Zuzana Salajová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Katarína Roháčová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov