ZŠ Štefana Moysesa Tesárske Mlyňany, Školská 608

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 608, 95176 Tesárske Mlyňany
WWW:
E-Mail: riaditel@zsmlynany.edu.sk
Telefón: 037/ 6426 902 
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 037865099
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Mariana Bertová
Výchovný poradca
ZŠ Štefana Moysesa Tesárske Mlyňany, Školská 608
fotka
PaedDr. Helena Balková
Riaditeľ
ZŠ Štefana Moysesa Tesárske Mlyňany, Školská 608