Základná škola Turzovka, Bukovina 305

Typ: Základná škola
Adresa: Bukovina 305, 02354 Turzovka
WWW:
E-Mail: zsturzovka@gmail.com
Telefón: 041/ 4352 502
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Čadca
IČO: 037812467
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Monika Janíková
Výchovný poradca
Základná škola Turzovka, Bukovina 305
fotka
Mgr. Terézia Šupolová
Riaditeľ
Základná škola Turzovka, Bukovina 305