Základná škola Banská Bystrica, Pieninská 27

Typ: Základná škola
Adresa: Pieninská 27, 97411 Banská Bystrica
WWW:
E-Mail: zspieninska@gmail.com
Telefón: 048/ 4173 258 
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 035677732
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Stachová
Výchovný poradca
Základná škola Banská Bystrica, Pieninská 27
fotka
Mgr. Natália Kostúrová
Riaditeľ
Základná škola Banská Bystrica, Pieninská 27