Základná škola Valaská, Októbrová 16

Typ: Základná škola
Adresa: Októbrová 16, 97646 Valaská
WWW:
E-Mail: riaditel@zsvalaska.edu.sk
Telefón: 048/6176927
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 037828401
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ingrid Sedliaková
Výchovný poradca
Základná škola Valaská, Októbrová 16
fotka
Mgr. Magda Vaníková
Riaditeľ
Základná škola Valaská, Októbrová 16