Základná škola Banská Bystrica, Sitnianska 32

Typ: Základná škola
Adresa: Sitnianska 32, 97411 Banská Bystrica
WWW:
E-Mail: riaditel@zssitnianska.sk
Telefón: 048/ 4170 686
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 035677775
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Oľga Slobodníková
Výchovný poradca
Základná škola Banská Bystrica, Sitnianska 32
fotka
RNDr. Dana Edlingerová
Riaditeľ
Základná škola Banská Bystrica, Sitnianska 32