Základná škola SSV Banská Bystrica, Skuteckého 8

Typ: Základná škola
Adresa: Skuteckého 8, 97401 Banská Bystrica
WWW:
E-Mail: skola@zsssvbb.edu.sk
Telefón: 048/ 4125 950
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 035677716
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Lýdia Kosáková
Výchovný poradca
Základná škola SSV Banská Bystrica, Skuteckého 8
fotka
Mgr. Zuzana Sedláčeková
Riaditeľ
Základná škola SSV Banská Bystrica, Skuteckého 8