Základná škola Banská Bystrica, Spojová 14

Typ: Základná škola
Adresa: Spojová 14, 97404 Banská Bystrica
WWW:
E-Mail: sekretariat@zsspojbb.sk
Telefón: 048/ 47 13 138 
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 035677783
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PhDr. Lenka Bačíková
Výchovný poradca
Základná škola Banská Bystrica, Spojová 14
fotka
Mgr. Lýdia Uhnáková
Výchovný poradca
Základná škola Banská Bystrica, Spojová 14
fotka
Mgr. Šárka Kováčová
Riaditeľ
Základná škola Banská Bystrica, Spojová 14