Základná škola Bardejov, Námestie arm. gen. L. Svobodu 16

Typ: Základná škola
Adresa: Námestie arm. gen. L. Svobodu 16, 8501 Bardejov
WWW:
E-Mail: zsvinbarg@post.sk
Telefón: 054/4746271
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bardejov
IČO: 37873971
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mariana Antolíková
Výchovný poradca
Základná škola Bardejov, Námestie arm. gen. L. Svobodu 16
fotka
Mgr. Peter Maslej
Riaditeľ
Základná škola Bardejov, Námestie arm. gen. L. Svobodu 16