Špec. základná škola Zborov, Školská 478

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Školská 478, 08633 Zborov
WWW:
E-Mail: szszborov@gmail.com
Telefón: 054/4798312
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bardejov
IČO: 17070511
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Marcela Bujdova
Výchovný poradca
Špec. základná škola Zborov, Školská 478
fotka
Mgr. Jana Lukáčová
Riaditeľ
Špec. základná škola Zborov, Školská 478