CPPPaP Bánovce nad Bebravou

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: 5.apríla 739/12, 95701 Bánovce nad Bebravou
E-Mail: ppp_bnb@stonline.sk
Telefón: 038/ 760 20 97
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Trenčín
IČO: 42273404
036129674
Základná škola s MŠ Dvorec, Dvorec 63 
038 / 7602289 
Detail
031202641
Základná škola s MŠ Slatina nad Bebravou, Slatina nad Bebravou 154 
383811272 
Detail
036128538
Základná škola s MŠ Uhrovec, SNP 5 
387694284 
Detail
710057539
Základná škola Podlužany, Podlužany 36 
038 / 7682139, 0903203751 
Detail
710057555
Základná škola Ruskovce, Ruskovce 56 
038 / 7686129, 0911405088 
Detail
fotka
Mgr. Dana Balažovičová
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Bánovce nad Bebravou
fotka
Mgr. Miriam Laušová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bánovce nad Bebravou
fotka
Mgr. Mária Rodinová
Psychológ
CPPPaP Bánovce nad Bebravou
fotka
Mgr. Eva Zbudilová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Bánovce nad Bebravou, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Zuzana Žitňanská
Psychológ
CPPPaP Bánovce nad Bebravou