Základná škola Zlaté Moravce, Mojmírova 2

Typ: Základná škola
Adresa: Mojmírova 2, 95301 Zlaté Moravce
WWW:
E-Mail: mojmirovazs@gmail.com
Telefón: 037/ 6423 565
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 037865056
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Dagmar Zvalová
Výchovný poradca
Základná škola Zlaté Moravce, Mojmírova 2
fotka
Mgr. Viera Striešková
Riaditeľ
Základná škola Zlaté Moravce, Mojmírova 2