Základná škola Zlaté Moravce, Pribinova 1

Typ: Základná škola
Adresa: Pribinova 1, 95301 Zlaté Moravce
WWW:
E-Mail: zspribinova@pribinka.sk
Telefón: 037/ 6426 056
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 037865081
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Sylvia Halgašová
Výchovný poradca
Základná škola Zlaté Moravce, Pribinova 1
fotka
Mgr. Lenka Herdová
Riaditeľ
Základná škola Zlaté Moravce, Pribinova 1