Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou, Radlinského 1605

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Radlinského 1605, 95701 Bánovce nad Bebravou
WWW:
E-Mail: szsbnb@szsradbn.edu.sk
Telefón: 387608569
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bánovce nad Bebravou
IČO: 034058893
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Miroslav Poruban
Riaditeľ
Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou, Radlinského 1605
fotka
Mgr. Anna Kluvánková
Výchovný poradca
Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou, Radlinského 1605