Súkromná základná škola BESST Trnava, Limbová 3

Typ: Základná škola
Adresa: Limbová 3, 91702 Trnava
WWW:
E-Mail: info@besst.sk
Telefón: 917951353
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trnava
IČO: 42165393
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Martina Grošková
Riaditeľ
Súkromná základná škola BESST Trnava, Limbová 3
fotka
Mgr. Katarína Nagyová
Výchovný poradca
Súkromná základná škola BESST Trnava, Limbová 3