Spoj.škola int.- ŠZŠ i Rožňava, Zeleného stromu 8

Typ: Spojená škola
Adresa: Zeleného stromu 8, 04801 Rožňava
WWW:
E-Mail: szsi_rv@stonline.sk
Telefón: 587886720
Nadriadená organizácia
CPPPaP Rožňava
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CŠPP Rožňava
IČO: 00187615
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ladislav Bischof
Riaditeľ
Spoj.škola int.- ŠZŠ i Rožňava, Zeleného stromu 8
fotka
PaedDr. Adriena Hroncová
Výchovný poradca
Spoj.škola int.- ŠZŠ i Rožňava, Zeleného stromu 8