CPPPaP Banská Bystrica

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Mládežnícka 34, 97401 Banská Bystrica
E-Mail: cpppapbb@svsbb.sk
Telefón: 048/ 413 47 51, 048/ 413 47 52
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Banská Bystrica
IČO: 00164321
37896083
Súkromná základná škola Banská Bystrica, Bakossova 5 
0911253181 
Detail
045015325
Súkromná základná škola Banská Bystrica, Magurská 16 
0918248790 
Detail
042007453
Súkromná základná škola Banská Bystrica, Mládežnícka 51 
048 / 4162506, 0911217071 
Detail
035677686
Základná škola Banská Bystrica, Ďumbierska 17 
048/ 4141 587, 907 781 877 
Detail
017067391
Základná škola Banská Bystrica, Golianova 8 
048/ 4147 851 
Detail
035677694
Základná škola Banská Bystrica, Magurská 16 
048 / 4173772 
Detail
035677708
Základná škola Banská Bystrica, Moskovská 2 
048/ 4231 834  
Detail
035677724
Základná škola Banská Bystrica, Okružná 2 
048 / 4135627 
Detail
035677732
Základná škola Banská Bystrica, Pieninská 27 
048/ 4173 258  
Detail
035677759
Základná škola Banská Bystrica, Radvanská 1 
048/ 4161 927 
Detail
035677775
Základná škola Banská Bystrica, Sitnianska 32 
048/ 4170 686 
Detail
035677783
Základná škola Banská Bystrica, Spojová 14 
048/ 47 13 138  
Detail
035677791
Základná škola Banská Bystrica, Tatranská 10 
048 / 4173148, 4171726 
Detail
035677767
Základná škola Banská Bystrica, Trieda SNP 20 
048/ 4144 723, 917 426 815  
Detail
035677678
Základná škola Jána Bakossa Banská Bystrica, Bakossova 5 
048/ 4153 301 
Detail
035677741
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica, Gaštanová 12 
048/ 4131 573 
Detail
042002931
Základná škola Narnia Banská Bystrica, Okružná 2 
048 / 3811027, 0917862097 
Detail
035677856
Základná škola Sama Cambela Slovenská Ľupča, Školská 14 
048/ 2400 077 
Detail
017067405
Základná škola Selce, Školská 4 
048 / 4181227 
Detail
035677716
Základná škola SSV Banská Bystrica, Skuteckého 8 
048/ 4125 950 
Detail
037889524
Základná škola Staré Hory, Staré Hory 327 
048/ 4199 224 
Detail
00354252
Špec.základná škola Banská Bystrica, Ďumbierska 15 
048/4141277 
Detail
035984414
Základná škola pri ZZ Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 4 
048 / 4726533, 0910781380 
Detail
035677821
Základná škola s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť, Pod kostolom 332/25 
048/ 4190 112 
Detail
035677813
Základná škola s MŠ Badín, Tajovského 2 
048/ 4182 632 
Detail
035677805
Základná škola s MŠ Brusno, Školská 622/24 
048/ 4194 369, 911 338 969 
Detail
042191211
Základná škola s MŠ Hiadeľ, Hiadeľ 14 
048 / 4191119 
Detail
037956132
Základná škola s MŠ Králiky, Králiky 98 
048 / 4197625 
Detail
037998196
Základná škola s MŠ Malachov, Banícka 52 
048 / 4183340, 0903565567 
Detail
042192609
Základná škola s MŠ Medzibrod, Nám. hrdinov SNP 24 
048 / 4184446 
Detail
037893009
Základná škola s MŠ Podkonice, Podkonice 284 
048 / 4196849 
Detail
037892509
Základná škola s MŠ Priechod, Priechod 179 
048 / 4189165 
Detail
045018332
Základná škola s MŠ Strelníky, Strelníky 42 
048 / 4295202 
Detail
00652709
Základná škola s MŠ Štefana Moysesa Banská Bystrica, Námestie Š. Moysesa 23 
048/ 4153 460 
Detail
035677848
Základná škola s MŠ Štefana Žáryho Poniky, Družstevná 201 
048/ 4193 700 
Detail
035677830
Základná škola s MŠ T. G. Masaryka Ľubietová, Nám. V. Dunajského 4/14 
048 / 4195305, 4195309 
Detail
037891839
Základná škola s MŠ Vlkanová, Vlkanovská 68 
048 / 4188135 
Detail
710058187
Základná škola Banská Bystrica, Hronská 47 
048 / 4186253 
Detail
710102666
Základná škola Čerín, Čerín 57 
048 / 4192172 
Detail
037957872
Základná škola Harmanec, Harmanec 10 
048 / 4198249 
Detail
710058306
Základná škola Lučatín, Lučatín 176 
048 / 4191122 
Detail
710148946
Základná škola Môlča, Prostredná Môlča 67 
048 / 4147864 
Detail
710143188
Základná škola Riečka, Riečka 57 
048 / 4197221 
Detail
710058357
Základná škola Strelníky, Strelníky 42 
048 / 4295202, 0904538957 
Detail
fotka
Mgr. Zuzana Benková
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Marianna Burianová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
PhDr. Bibiána Čížová
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Martina Eisnerová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Anton Kalina
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Banská Bystrica, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PaedDr. Elena Luptáková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Elena Ondrušková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
PhDr. Gabriela Sabolová PhD.
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
PhDr. Daniela Schranzová
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
PhDr. Ľubomír Tichý
Riaditeľ, Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica