CPPPaP Banská Bystrica

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Mládežnícka 34, 97401 Banská Bystrica
E-Mail: cpppapbb@svsbb.sk
Telefón: 048/ 413 47 51, 048/ 413 47 52
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Banská Bystrica
IČO: 00164321
037889524
Základná škola Staré Hory, Staré Hory 327 
048/ 4199 224 
Detail
00354252
Špec.základná škola Banská Bystrica, Ďumbierska 15 
048/4141277 
Detail
035984414
Základná škola pri ZZ Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 4 
048 / 4726533, 0910781380 
Detail
035677821
Základná škola s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť, Pod kostolom 332/25 
048/ 4190 112 
Detail
035677813
Základná škola s MŠ Badín, Tajovského 2 
048/ 4182 632 
Detail
035677805
Základná škola s MŠ Brusno, Školská 622/24 
048/ 4194 369, 911 338 969 
Detail
042191211
Základná škola s MŠ Hiadeľ, Hiadeľ 14 
048 / 4191119 
Detail
037956132
Základná škola s MŠ Králiky, Králiky 98 
048 / 4197625 
Detail
037998196
Základná škola s MŠ Malachov, Banícka 52 
048 / 4183340, 0903565567 
Detail
042192609
Základná škola s MŠ Medzibrod, Nám. hrdinov SNP 24 
048 / 4184446 
Detail
037893009
Základná škola s MŠ Podkonice, Podkonice 284 
048 / 4196849 
Detail
037892509
Základná škola s MŠ Priechod, Priechod 179 
048 / 4189165 
Detail
045018332
Základná škola s MŠ Strelníky, Strelníky 42 
048 / 4295202 
Detail
00652709
Základná škola s MŠ Štefana Moysesa Banská Bystrica, Námestie Š. Moysesa 23 
048/ 4153 460 
Detail
035677848
Základná škola s MŠ Štefana Žáryho Poniky, Družstevná 201 
048/ 4193 700 
Detail
035677830
Základná škola s MŠ T. G. Masaryka Ľubietová, Nám. V. Dunajského 4/14 
048 / 4195305, 4195309 
Detail
037891839
Základná škola s MŠ Vlkanová, Vlkanovská 68 
048 / 4188135 
Detail
710058187
Základná škola Banská Bystrica, Hronská 47 
048 / 4186253 
Detail
710102666
Základná škola Čerín, Čerín 57 
048 / 4192172 
Detail
037957872
Základná škola Harmanec, Harmanec 10 
048 / 4198249 
Detail
fotka
Mgr. Zuzana Benková
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Marianna Burianová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
PhDr. Bibiána Čížová
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Martina Eisnerová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Anton Kalina
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Banská Bystrica, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PaedDr. Elena Luptáková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Elena Ondrušková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
PhDr. Gabriela Sabolová PhD.
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
PhDr. Daniela Schranzová
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
PhDr. Ľubomír Tichý
Riaditeľ, Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Valéria Vallová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Zuzana Vencelová
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Adriana Záskalanová
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
PhDr. Daniela Žilinčíková
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Kristína Jánošová
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Slavomira Cabanová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Monika Súlovcová
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr Barbora Holáková
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Martina Jadroňová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Milan Volčko
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica