Základná škola s MŠ Bežovce, Bežovce 90

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Bežovce 90, 07253 Bežovce
WWW:
E-Mail: zsbezovce.riaditel@centrum.sk
Telefón: 056/6590213
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Michalovce
IČO: 035545569
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Anna Bumberová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Bežovce, Bežovce 90
fotka
PaedDr. Milan Morovský
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Bežovce, Bežovce 90