Základná škola Vydrany, Malá 231

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Malá 231, 93016 Vydrany
WWW:
E-Mail: erika.domsitzova@gmail.com
Telefón: 031 / 5519088, 0903455361
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dunajská Streda
IČO: 710055854
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Erika Domsitzová
Riaditeľ
Základná škola Vydrany, Malá 231