Základná škola s MŠ Bojnice, Školská 292/7

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Školská 292/7, 97201 Bojnice
WWW:
E-Mail: riaditelkaskoly@centrum.sk 
Telefón: 465186153
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Prievidza
IČO: 031201628
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Blažena Jakubíčková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Bojnice, Školská 292/7
fotka
PaedDr. Eva Rybárová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Bojnice, Školská 292/7