Základná škola s MŠ Boleráz, Boleráz 456

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Boleráz 456, 91908 Boleráz
WWW:
E-Mail: skola@zsboleraz.edu.sk
Telefón: 335579113
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trnava
IČO: 037836463
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Beáta Dudášová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Boleráz, Boleráz 456
fotka
Mgr. Drahomíra Ostatníková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Boleráz, Boleráz 456