Základná škola s MŠ Bolešov, Štúrova 276

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Štúrova 276, 01853 Bolešov
WWW:
E-Mail: zsbolesov@zsbolesov.edu.sk
Telefón: 042/4493224
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dubnica nad Váhom
IČO: 036124672
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Lenka Kumpánová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Bolešov, Štúrova 276
fotka
Mgr. Alena Paličková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Bolešov, Štúrova 276