Základná škola s MŠ Borský Svätý Jur, Hviezdoslavova 215

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Hviezdoslavova 215, 90879 Borský Svätý Jur
WWW:
E-Mail: riaditelka2@gmail.com
Telefón: 347772146
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 037837036
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Katarína Ježková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Borský Svätý Jur, Hviezdoslavova 215
fotka
Mgr. Alena Olšovská
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Borský Svätý Jur, Hviezdoslavova 215