Základná škola s MŠ Smolinské, Smolinské 407

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Smolinské 407, 90842 Smolinské
WWW:
E-Mail: skolsmol@centrum.sk
Telefón: 034 / 6592024
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 037840657
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Dana Čárska
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Smolinské, Smolinské 407