Základná škola Hlboké, Športová 259

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Športová 259, 90631 Hlboké
WWW:
E-Mail: riaditelna.zshlboke@azet.sk
Telefón: 034 / 6576136
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 710057091
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Pavelková
Riaditeľ
Základná škola Hlboké, Športová 259