Základná škola Koválov, Koválov 216

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Koválov 216, 90603 Koválov
WWW:
E-Mail: skolkov@azet.sk
Telefón: 034 / 6536422
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 710057130
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Elena Romančíková
Riaditeľ
Základná škola Koválov, Koválov 216