Základná škola Šajdíkove Humence, Šajdíkove Humence 102

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Šajdíkove Humence 102, 90607 Šajdíkove Humence
WWW:
E-Mail: zs.saj.humence@gmail.com
Telefón: 034 / 6586187
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 710057318
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Janka Záškvarová
Riaditeľ
Základná škola Šajdíkove Humence, Šajdíkove Humence 102