Základná škola Rybany, Rybany 355

Typ: Základná škola
Adresa: Rybany 355, 95636 Rybany
WWW:
E-Mail: zsrybany@gmail.com
Telefón: 038 / 7692297, 7692656
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bánovce nad Bebravou
IČO: 036128392
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Daniela Móciková
Riaditeľ
Základná škola Rybany, Rybany 355