Základná škola Podlužany, Podlužany 36

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Podlužany 36, 95652 Podlužany
WWW:
E-Mail: m.neuschlova@centrum.sk
Telefón: 038 / 7682139, 0903203751
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bánovce nad Bebravou
IČO: 710057539
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Marta Neuschlová
Riaditeľ
Základná škola Podlužany, Podlužany 36