Základná škola i. pre žiakov s NKS Brezolupy, Brezolupy 30

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Brezolupy 30, 95701 Brezolupy
WWW:
E-Mail: skola@zsbrezolupy.edu.sk
Telefón: 038 / 7627070
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bánovce nad Bebravou
IČO: 017050154
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Kupková
Riaditeľ
Základná škola i. pre žiakov s NKS Brezolupy, Brezolupy 30