Základná škola Zliechov, Zliechov 47

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Zliechov 47, 01832 Zliechov
WWW:
E-Mail: zszliechov@stonline.sk
Telefón: 042 / 4474429
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dubnica nad Váhom
IČO: 710059434
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Ivana Klčová
Riaditeľ
Základná škola Zliechov, Zliechov 47