Základná škola s MŠ Brestovany, J. Nižnanského 1

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: J. Nižnanského 1, 91927 Brestovany
WWW:
E-Mail: rs.brestovany@pobox.sk
Telefón: 335596125
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trnava
IČO: 036080870
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Mária Zacharová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Brestovany, J. Nižnanského 1
fotka
Mgr. Michaela Kostelníková PhD.
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Brestovany, J. Nižnanského 1