Základná škola s MŠ Brezno, Pionierska 4

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Pionierska 4, 97701 Brezno
WWW:
E-Mail: jarabova.danka@gmail.com
Telefón: 048 /611 70 13
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 045016089
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Gáliková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Brezno, Pionierska 4
fotka
PaedDr. Danka Jarabová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Brezno, Pionierska 4