Základná škola Brezová pod Bradlom, Sídl. Dolné Lúky 357

Typ: Základná škola
Adresa: Sídl. Dolné Lúky 357, 90613 Brezová pod Bradlom
WWW:
E-Mail: riaditel@zsbrezova.edu.sk
Telefón: 346242144
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Myjava
IČO: 036127931
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Kmeťová
Výchovný poradca
Základná škola Brezová pod Bradlom, Sídl. Dolné Lúky 357
fotka
Mgr. Ivica Gavlasová
Riaditeľ
Základná škola Brezová pod Bradlom, Sídl. Dolné Lúky 357