Súkromná ZŠ FUTURUM Trenčín, Na dolinách 27

Typ: Základná škola
Adresa: Na dolinách 27, 91105 Trenčín
WWW:
E-Mail: skola@szsfuturum.sk
Telefón: 032 / 0905905297, 0905905297
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trenčín
IČO: 710228538
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Vaňová
Riaditeľ
Súkromná ZŠ FUTURUM Trenčín, Na dolinách 27