Základná škola Brodské, Školská 281

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 281, 90885 Brodské
WWW:
E-Mail: zsbrodske@gmail.com
Telefón: 346591105
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Holíč
IČO: 037838512
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Mariana Suchovská
Výchovný poradca
Základná škola Brodské, Školská 281
fotka
Mgr. Lýdia Hesková
Riaditeľ
Základná škola Brodské, Školská 281