Základná škola Bátorove Kosihy, Bátorove Kosihy 892

Typ: Základná škola
Adresa: Bátorove Kosihy 892, 94634 Bátorove Kosihy
WWW:
E-Mail: zs@zssbatorkosihy.edu.sk
Telefón: 035 / 7797286
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Komárno
IČO: 037867024
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Timea Szegiová
Riaditeľ
Základná škola Bátorove Kosihy, Bátorove Kosihy 892