Základná škola s MŠ Brusno, Školská 622/24

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Školská 622/24, 97662 Brusno
WWW:
E-Mail: alexander.sabo2@gmail.com
Telefón: 048/ 4194 369, 911 338 969
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 035677805
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Uhríková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Brusno, Školská 622/24
fotka
Mgr. Alexander Šabo
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Brusno, Školská 622/24