Základná škola s MŠ Budimír, Budimír 11

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Budimír 11, 04443 Budimír
WWW:
E-Mail: riaditel.zsbudimir@gmail.com
Telefón: 055/7295650
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Košice - okolie
IČO: 031953271
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Elena Nemčíková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Budimír, Budimír 11
fotka
PaedDr. Jana Bavoľárová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Budimír, Budimír 11