Základná škola Žirany, Žirany 394

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Žirany 394, 95174 Žirany
WWW:
E-Mail: zszirany@centrum.sk
Telefón: 037 / 6318237
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nitra
IČO: 710056940
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Zuzana Kunová
Riaditeľ
Základná škola Žirany, Žirany 394