Základná škola s VJM Bíňa, Hlavná 59

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hlavná 59, 94356 Bíňa
WWW:
E-Mail: zsbina@orangemail.sk
Telefón: 036 / 7599111
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nové Zámky
IČO: 710056982
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Katarína Švajcer
Riaditeľ
Základná škola s VJM Bíňa, Hlavná 59